GRAVIRANO ŽELJEZO I USLUGA GRAVIRANJA

GRAVURE 250, 251, 252 (L=6m)
PLOSNO ŽELJEZO 25 X 3
PLOSNO ŽELJEZO 30 X 5
PLOSNO ŽELJEZO 40 X 5

Gravura 250

GRAVIRANI PUNI KVADRAT (L=6m)
PUNI KVADRAT 12 X 12
PUNI KVADRAT 14 X 14
PUNI KVADRAT 16 X 16

Puni kvadrat

GRAVIRANA KVADRATNA CIJEV (L=6m)
KVADRATNA CIJEV 20 X 20
KVADRATNA CIJEV 30 X 20
KVADRATNA CIJEV 30 X 30
KVADRATNA CIJEV 40 X 20
KVADRATNA CIJEV 40 X 30
KVADRATNA CIJEV 40 X 40
KVADRATNA CIJEV 50 X 30
KVADRATNA CIJEV 50 X 40
KVADRATNA CIJEV 50 X 50
KVADRATNA CIJEV 60 X 40
KVADRATNA CIJEV 60 X 60