Vodovodne cijevi i cijevi za zaštitu kablova

Vodovodne cijevi i cijevi za zaštitu kablova

U današnje vrijeme svjetski trend je zdrav život i zaštita životne okoline. U skladu sa tim trendom naša firma proizvodi EKO PEHD dvoslojne cijevi visokog kvaliteta koje imaju primarni cilj da na najzdraviji mogući način dopreme vodu do krajnjih potrošača. Rade se u dvije kategorije ovisno o radnom pritisku i u slijedećim veličinama:

RADNI PRITISAK 6 bar

RADNI PRITISAK 6 bar Ø

Cijev PEHD 6B – 1″ 32
Cijev PEHD 6B – 5/4″ 40
Cijev PEHD 6B – 6/4″ 50
Cijev PEHD 6B – 2″ 63
Cijev PEHD 6B – 1” 32
Cijev PEHD 6B – 6/4” 50

RADNI PRITISAK 10 bar

RADNI PRITISAK 10 bar Ø

Cijev PEHD 10B – 1/2″ 20
Cijev PEHD 10B – 3/4″ 25
Cijev PEHD 10B – 1″ 32
Cijev PEHD 10B – 5/4″ 40
Cijev PEHD 10B – 6/4” 50
Cijev PEHD 10B – 2″ 63
Cijev PEHD 10B – 2,5” 75
Cijev PEHD 10B – 3” 90
Cijev PEHD 10B – 1” 32
Cijev PEHD 10B – 6/4” 50

RADNI PRITISAK 16 bar

RADNI PRITISAK 16 bar  Ø

Cijev PEHD 16B- 1/2″ 20
Cijev PEHD 16B- 3/4″ 25
Cijev PEHD 16B – 1″ 32
Cijev PEHD 16B – 5/4″ 40
Cijev PEHD 16B – 6/4” 50
Cijev PEHD 16B – 2″ 63
Cijev PEHD 16B – 2,5” 75
Cijev PEHD 16B -3” 90
Cijev PEHD 16B – 1” 32
Cijev PEHD 16B – 6/4” 50