Elementi sistema za navodnjavanje

Elementi sistema za navodnjavanje

Za ispravno funkcionisanje sistema za navodnjavanje potrebno je imati odgovarajuće komponente. Takođe je potrebno da te komponente traju što je moguće duže i da se jednostavno montiraju. Naši elementi sistema za navodnjavanje prikazani u nastavku omogućuju upravo to.

IDIT cijev za navodnjavanje

IDIT cijev za navodnjavanje Ø 16

IDIT cijev za navodnjavanje Ø 16, 33 cm

Poluspojnica HPE M

Poluspojnica HPE M Ø Ø
Poluspojnica HPE M 20 1/2”
Poluspojnica HPE M 25 3/4”
Poluspojnica HPE M 32 1”
Poluspojnica HPE M 40 5/4”
Poluspojnica HPE M 50 6/4”
Poluspojnica HPE M 63 2”

Poluspojnica HPE Ž

Poluspojnica HPE Ž Ø Ø
Poluspojnica HPE Ž 20 1/2”
Poluspojnica HPE Ž 25 3/4”
Poluspojnica HPE Ž 32 1”
Poluspojnica HPE Ž 40 5/4”
Poluspojnica HPE Ž 50 6/4”
Poluspojnica HPE Ž 63 2”

Spojnica HPE

Spojnica HPE Ø Ø
Spojnica HPE 20 20
Spojnica HPE 25 25
Spojnica HPE 32 32
Spojnica HPE 40 48
Spojnica HPE 50 50
Spojnica HPE 63 63

T-Komad HPE

T-Komad HPE Ø Ø Ø
T-Komad HPE 20 20 20
T-Komad HPE 25 25 25
T-Komad HPE 32 32 32
T-Komad HPE 40 40 40
T-Komad HPE 50 50 50
T-Komad HPE 63 63 63

T-Komad HPE Ž

T-Komad HPE Ž Ø  Ø  Ø
T-Komad HPE Ž 20 1/2” 20
T-Komad HPE Ž 25 3/4” 25
T-Komad HPE Ž 32 1” 32
T-Komad HPE Ž 40 5/4” 40
T-Komad HPE Ž 50 6/4” 50
T-Komad HPE Ž 63 2” 63

T-Komad HPE M

T-Komad HPE M Ø Ø Ø
T-Komad HPE M 20 1/2” 20
T-Komad HPE M 25 3/4” 25
T-Komad HPE M 32 1” 32
T-Komad HPE M 40 5/4” 40
T-Komad HPE M 50 6/4” 50
T-Komad HPE M 63 2” 63

Obujmica HPE

Obujmica HPE Ø Ø
Obujmica HPE 32 3/4”
Obujmica HPE 40 3/4”
Obujmica HPE 50 3/4”

Koljeno HPE

Koljeno HPE Ø  Ø
Koljeno HPE 20 20
Koljeno HPE 25 25
Koljeno HPE 32 32
Koljeno HPE 40 40
Koljeno HPE 50 50
Koljeno HPE 63 63

Filter HPE

Filter HPE Ø  Ø
Filter HPE 3/4” 3/4”
Filter HPE 1” 1”
Filter HPE 6/4” 6/4”

Koljeno HPE M

Koljeno HPE M Ø  Ø
Koljeno HPE M 20 1/2”
Koljeno HPE M 25 3/4”
Koljeno HPE M 32 1”
Koljeno HPE M 40 5/4”
Koljeno HPE M 50 6/4”
Koljeno HPE M 63 2”

Ventil kugla HPE

Ventil kugla HPE Ø
Ventil kugla HPE 3/4”
Ventil kugla HPE 1”
Ventil kugla HPE 5/4”
Ventil kugla HPE 6/4”

Završnica HPE - Čep

Završnica HPE – Čep Ø
Završnica HPE – Čep 20
Završnica HPE – Čep 25
Završnica HPE – Čep 32
Završnica HPE – Čep 40
Završnica HPE – Čep 50
Završnica HPE – Čep 63

Tank adapter HPE

Tank adapter HPE Ø
Tank adapter HPE 3/4”
Tank adapter HPE 1”
Tank adapter HPE 6/4”

Nipl HPE

Nipl HPE Ø Ø
Nipl HPE 3/4” 3/4”
Nipl HPE 1” 1”
Nipl HPE 5/4” 5/4”
Nipl HPE 6/4” 6/4”

Nipl redukcija HPE

Nipl redukcija HPE Ø   Ø
Nipl redukcija HPE 3/4” 1/2”
Nipl redukcija HPE 1” 3/4”
Nipl redukcija HPE 6/4” 1”

Koljeno s navojem

Koljeno s navojem Ø  Ø
Koljeno s navojem 16 1/2”
Koljeno s navojem 16 3/4”

Bušač ručni Ø 16 mm

Bušač ručni Ø 16 mm

Bušač za bušilicu Ø 16 mm

Bušač za bušilicu
Ø 16 mm

Bušač za kapaljke Ø 3 mm

Bušač za kapaljke
Ø 3 mm

Kapaljka 0-20 l/h

Kapaljka 0-20 l/h

Kapaljka 0-100 l/h

Kapaljka 0-100 l/h

Koljeno Ø 16 mm

Koljeno Ø 16 mm

Završnica Ø 16mm

Završnica Ø 16 mm

T - Komad Ø 16 mm

T – Komad Ø 16 mm

Spojnica Ø 16 mm

Spojnica Ø 16 mm

Nosač IDITA Ø 16 mm

Nosač IDITA Ø 16 mm

Silikonska gumica Ø 16 mm

Silikonska gumica Ø 16 mm

Mini ventil

Mini ventil 16×16 CIKIS

Mini ventil 16×16

Mini ventil sa navojem 16×3/4”

Mini ventil 17×16 CIKIS