EKO PEHD CIJEVI

EKO PEHD VODOVODNE CIJEVI I CIJEVI ZA ZAŠTITU KABLOVA

U današnje vrijeme svjetski trend je zdrav život i zaštita životne okoline. U skladu sa tim trendom naša firma proizvodi EKO PEHD dvoslojne cijevi visokog kvaliteta koje imaju primarni cilj da na najzdraviji mogući način dopreme vodu do krajnjih potrošača. Rade se u dvije kategorije ovisno o radnom pritisku i u slijedećim veličinama:

RADNI PRITISAK 6 bar Ø
Cijev PEHD 6B- 1″ 32
Cijev PEHD 6B- 5/4″ 40
Cijev PEHD 6B- 6/4″ 50
Cijev PEHD 6B- 2″ 63
Cijev PEHD za zaštitu
kablova 6B 1” 32
Cijev PEHD za zaštitu
kablova 6B 6/4” 50

RADNI PRITISAK 10 bar Ø
Cijev PEHD 10B- 1/2″ 20
Cijev PEHD 10B- 3/4″ 25
Cijev PEHD 10B- 1″ 32
Cijev PEHD 10B- 5/4″ 40
Cijev PEHD 10B- 6/4” 50
Cijev PEHD 10B- 2″ 63
Cijev PEHD 10B- 2,5” 75
Cijev PEHD 10B- 3” 90
Cijev PEHD za zaštitu kablova 10B 1” 32
Cijev PEHD za zaštitu kablova 10B 6/4” 50

RADNI PRITISAK 16 bar Ø
Cijev PEHD 16B- 1/2″ 20
Cijev PEHD 16B- 3/4″ 25
Cijev PEHD 16B- 1″ 32
Cijev PEHD 16B- 5/4″ 40
Cijev PEHD 16B- 6/4” 50
Cijev PEHD 16B- 2″ 63
Cijev PEHD 16B- 2,5” 75
Cijev PEHD 16B- 3” 90
Cijev PEHD za zaštitu kablova 16B 1” 32
Cijev PEHD za zaštitu kablova 16B 6/4” 50

EKO PEHD CIJEVI ZA NAVODNJAVANJE

U današnje vrijeme svjetski trend je zdrav život, a kao jedan od preduslova ostvarenja ovog trenda je zdrava ishrana. Stoga se mnoge svjetske privrede okreću poljoprivrednoj proizvodnji i ubiranju zdravih plodova. Prateći ove trendove proizveli smo dvoslojne PEHD cijevi za navodnjavanje visoke kvalitete stavljajući naglasak na dugovječnost ovih proizvoda.

Osnovni “neprijatelj” sistema za navodnjavanje je UV zračenje. Kako bi smanjili štetni uticaj UV zraka proizveli smo PEHD cijevi za navodnjavanje u bijeloj boji koja u velikoj mjeri reflektuje štetne zrake i što za posljedicu ima znatno duži rok trajanja.

RADNI PRITISAK 6 bar Ø
Cijev PEHD 6B- 1″ 32
Cijev PEHD 6B- 5/4″ 40
Cijev PEHD 6B- 6/4″ 50
Cijev PEHD 6B- 2″ 63

IDIT LP Ø
Idit LP 16