Scm Digital Days

Work Simple. Work Digital

Učesnik sajma “Scm Digital Days”

Lišćevica Promet - Scm Group
25. do 26.-27. Januara 2018. Lišćevica-Promet učestvuje na sajmu “Scm digitalni dani”, kojeg organizira kompanija Scm Group, koji se održava u sjedištu kompanije, Rimini, Italija.

Scm Group predstavlja svjetskog lidera u proizvodnji mašina za obradu drveta. Centar za tehnologiju kompanije SCM će svojim klijentima pružiti jedinstveni uvid u tehnologiju i digitalni razvoj koji je Scm ostvario kod obrade drveta, bit će predstavljeno novo najsavremenije digitalno rješenje koje pojednostavljuje i olakšava svakodnevni rad stručnjaka u drvnom sektoru.

Lišćevica-Promet